onsdag 15 augusti 2012

Slottsskogen augusti 1912


I min forskning om Slottsskogen har jag haft stor nytta av KTB – Kurs- och Tidskriftsbiblioteket vid Vasagatan, mittemot Handelshögskolan. Deras tidningsarkiv är en guldgruva även om det hade varit trevligt om materialet varit digitaliserat – gör det själv genom att sitta och bläddra mig igenom årgångar på måfå och fotografera intressanta artiklar. Informationen är dock lite flammig. Här är några glimtar från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning augusti 1912.

Älg i Slottsskogen

I torsdags fm gjorde en älg påhälsning i Slottsskogen. Han kom i god fart öfver fälten, satte öfver fågeldammen, tog taggtrådsstängslet vid Säröbanan i elegant "steeplechase" och drog sig sedan in i skogarne undan en mängd åskådare, som gjorde fruktlösa försök att infånga honom. Förmodligen är det en medlem af den förut omtalade älgfamiljen vid Sandarne, som ville aflägga visit hos stamfränderna i älghagen. (10 aug 1912). Här kommer istället delar aven annan familj, boende i Slottsskogens älgpark, 13/5 2003. 

Monument över Gunnar Wennerberg

Skeppsredare Ahrenberg föreslår att Carl Elds monument över Gunnar Wennerberg ska placeras vid Malmgården (nuvarande Gräfsnägården). "..skulle synnerligen väl lämpa sig till  samlingplats för vår akademiska ungdom vid firande af Valborgsmässoafton och andra högtidliga tillfällen." Kostnad för statyns avgjutning i 3 meters storlek har beräknats till 35,000 kr. (16 aug 1912). Statyn inköptes dock inte utan hamnade i Minneapolis 1915, och fick sedan en replik uppsatt på Kaptensudden vid Djurgården, Stockholm 1916.Friluftskonserter 


hålls då och då. Lördagen 3 augusti spelas
1. Starke Med svärd och lans. Marsch. 
2. Boielieu. Ouv Hvita frun
3. Moezkowski. Två spanska danser
4. Wagner. Fantasi ur Flygande holländaren
5. Mozart. Ouv Don Juan
6. Gonod. GFaust-Fantasi
7. Glazounow. Serenade.
8 Novacêk. A hoj! Marsch


Under sommaren var det offentliga konserter onsdag, lördag och söndag, de började klockan 18 vilket tidigare föranlett insändare:

Sign Utlandssvensk
förundrar sig 25 juli: Främst i ledet i musikaliskt hänseende bland Sveriges städer står Göteborg med sin präktiga symfoniorkseter, som kan tävla med utlandets bästa kapell. Härlig musik i härlig natur. Förundrar mig blott att man ej i än större skaror strömmar dit.
svarar dagen därpå: Den som slutar sitt arbete kl 5 måste först hem för att äta middag och kan sedan omöjligen hinna till Slottsskogen förrän tidigast 7 för att nu ej tala om husmodern, som skall laga i ordning middagen.
Sign Hemlandssvensk
Insändarna tycks inte ha medfört någon omedelbar förändring, i GHT 1916 annonseras start kl 6, men 19/8 1916 redan kl 5.30 troligen på grund av annalkande kvällsmörker. Men det ser ut som om så småningom en förändring i den av insändaren önskade riktningen har skett: den 29/6 1929 startar friluftskonsert startar kl 5.

Predikan

Den flitige kyrkoherden Albin Holm friluftspredikade varje lördag i Slottsskogen om sommaren. Den 3 augusti kl 7 em var temat "Förbönen". Han predikade 1909-1935 med en klipphäll på Ekebacken som predikstol. En minnesplatta som inte många sett är lätt att hitta sydost om muséets huvudingång. 


Torghandeln

Lördag 10 aug anges priser på torghandeln i staden: 
ägg 125-130 öre per tjog, lax 300-350 öre, gurkor 20-25 öre/st, 

smör 200-210 öre/kg, kyckling 50-75 öre/st.

Olympiaden

Utanför Slottsskogen hände också en del.
Olympiaden pågick i Stockholm, 
det gick bra för svenskarna. 

Bättre än 2012....


  

Uppståndelse i dambadet

Utanför Slottsskogen hände också en del. En skomakare orsakade den 3 augusti uppståndelse i dambassängen vid Gullbergs strandgata. "Vid tillfället hade en del kvinnor badat där och skomakaren hade varit oblyg nog att klä af sig och göra detsamma. Polisen måste slutligen tillkallas för att få ut den rusige och besvärlige skomakaren. Han blef af domstolen ådömd 20 kr böter för fylleri och förargelseväckande uppförande", 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar