torsdag 19 juli 2012

SommarunderhållningenSommarunderhållningen i Göteborg är en gammal företeelse. Det hela startade 1946 och har nu utvecklats till vad det nu är: kulturupplevelser i stort sett varenda dag hela sommaren. Inte bara Slottsskogen men att Göteborgs enda riktiga folkpark dominerar är ändå ganska naturligt. Räknade till 137 programpunkter i katalogen, barnteater, dansafton, allsång, jazzkvällar, visaftnar, berättelsekvällar… när man väl har upptäckt detta myller kan det kännas lite tråkigt när man ser vad man missat och vad som händer när man inte är här – det finns ju annat att göra på sommaren också. Härmed en kort rapport från några dagar i juli.

Sommarestrad söndag 15/7


Trollkarl Gaston, lyckades efter viss tvekan få låna 100 kronor av en i publiken, som liksom vi alla blev glatt överraskade när hon senare fick en 500-lapp tillbaka. Han jonglerade också med tre äpplen - som han tog en tugga av allteftersom han jonglerade med dem...


Sångerskan Åsa Fång, med stark röst, från Göteborgsoperan som bjöd på Taubemedley och franska chansons.

Anders Börjesson sångare som medförde saxofon, och trakterade den med bravur.

Visafton måndag 16/7

Dan Viktor, vissångare med skickligt spel på finsktillverkad gitarr, sjöng Dan Andersson men också egna låtar med enfas: Glad och Vad som helst kan hända, fri omtolkning av Dylanlåt. Mellansnacket flödade ymnigt, lite absurt men publiken hängde med i svängarna. 

Jazzafton tisdag 17/7 

Sir Bourbon Dixieland Band, reagerade på att det fanns så många gamlingar i publiken… jag var utan tvekan jämnårig med många av dem men skygglapparna är barmhärtiga, jag ser mig inte som andra ser mig, så är det ju. Gjorde en habil insats. 


Allsång onsdag 18/7

Tjugoårsjubileum. Och jag som aldrig varit med här, trots denna långa tid! Tacka bloggen för det, har utvidgat ambitionen till att spegla Slottsskogens olika verksamheter och inte enbart Vilda Naturen. Fullt med publik också här, allsången var inte särskilt högljudd men efter två låtar kom gästartister in. Så småningom blev det några allsånger ytterligare, typ Idas sommarvisa.Evelyn Jons sjöng och sedan framförde Kung Sune och Göteborgsrockarna klassiska rocklåtar på ett oefterhärmligt sätt som vållade berättigat jubel.

De jag talade med dessa dagar i omgivningen hade inte en aning om att detta fanns och inte jag heller, tidigare. Trevlig satsning av vår generösa kommun, allt gratis. Glad publik:


Sommarunderhållningen pågår ett par veckor till så det är inte för sent än. 


Program: klicka här!

fredag 6 juli 2012

Fågelvåren i Slottsskogen

Sommarstiltjen har kommit till Skogen. Aldrig är det så mycket fåglar som nu, alla ungar hoppat ren, i denna tid som flödar av mat är förutsättningarna goda även om en del riskerar att själva bli mat åt kråkor och trutar. Gott nog, så ska det vara eftersom blåmesar ibland får 13 ungar och gräsanden 15. Gräsand har hittills visat upp ungefär 15 kullar här, vilket är mer än de senaste åren då antalet varit 10-12 honor med ungar. I den lilla Ödledammen vid Observatoriet finns för en gångs skull 2 kullar hur länge det nu varar, kan bli trångt varvid en av honorna vandrar ner till lilla dammen med ungarna. Ödledammen är dock en bra lokal med många snälla andmatare och nästan aldrig trut eller skata. . Första veckan brukar kullen reduceras till hälften men i vår tycks det som om ungarna klarat sig bättre. Möjligen kan det bero på att flamingo plockades bort - deras matboxar drog till sig stora flockar av gråtrutar som gärna bättrade på kosten med andungar. Nu ser man inte mer än enstaka trutar men en sådan kan också effektivt ta för sig. 


Smådoppingen återvände i april och försökte bygga bo i Cornellbuskaget på Lilla dammens östra sida, men där fanns rörhönan. Hon jagade bort den lilla doppingen som byggde i kalmusbältet i norra delen av dammen. Ungar kläcktes cirka 5/6 men blev inte gamla; en gråtrut tog morgonen den 12/6 hand om två av ungarna. Någon vecka senare försvann doppingarna, återstår att se om det blir repris av fjolåret då de byggde ett nytt bo i Stora dammen och ruvade fram 4 ungar mitt i WoW-helvetet. 


Rörhöna häckade i  Stora och Lilla dammen samt i Fågeldammen, i Lilla dammen kom 12/5 8 ungar fram, 2 överlevde, kull igen 3/7 minst 5 ungar, hörs pipa i norra kalmusbältet.  I Stora dammen kom 8 pull fram 30/5, 2 ex sågs 15/6 i kanten av den tätvuxna ön, kan vara flera. I Fågeldammen 10/5 ungar fram, 2 ex sågs 21/5. Säkert inte slut med detta. 
Storskrake häckade i Fågeldammen och fick fram ungar, det är andra gången det hänt. Förra gången tog djurparken hand om äggen, kläckte dem och hade sedan vingklippta storskrakar i Hjortdammen ett par år. Detta år såg  havstrut snabbt till att de sju ungarna inte blev gamla. 
Knipa kom till Stora dammen med 7 ungar, de flesta av dem lever idag,
inte illa, knipor förlorar ofta större delen av kullen..Kanadagås häckade för första gången här, fick 3 ungar 7/6 vilket ingen hade anat antagligen låg honan på ön i Stora dammen. I början av juli är två ungar kvarStörre hackspett har minst fem bon hittats, nära Plikta, ovanför Majvallen, Komposten (2 bon), högt i död gran Alpdalen. Normalt finns mellan 5-10 hackspettpar i parken men vi ser sällan så många bon. Gröngöling häckade i sned björk vid Naturhistoriska, trädet sågades sedan ner eftersom föräldrar med lekande barn klagat på att det finns döda träd där deras barn leker...

Rödstjärt sjöng på minst fem platser, andra år finns det ett par, på sin höjd två par. Fåglar som har häckat i fågelholkar har kontrollerats i samband med ringmärkning av fågelungar.  Av 145 holkar var 103 bebodda (71%), av de nya 100 uppsatta var 8 blåmes, 34 talgoxe, 13 mes, en nötväcka, 3 stare, en svartvit flugsnappare (60%) och 36 tomma. Närmare 3090 fåglar ringmärktes, de flesta ungar av talgoxe (bild) och blåmes men också ungar av nötväcka samt vuxna mesar. Återstår nu att se vart de tar vägen.  


Vintergäster

Vintern var inte fågeltom. Höstens skedandhane i Stora dammen var kvar till den 22/3 i Stora dammen,  2 rörhöns övervintrade också. 8 kanadagäss fanns här liksom en storskrakhane, 2 vigghonor och stjärtandhona kom också hit i januari. En hona av snatterand fanns i Fågeldammen 7-19/1 där också en hane, hybrid mellan gräsand och snatterand då och då sågs under vintern. Tiotalet steglits och lite rödvingetrastar sågs vid Slottsskogskolonin. Domherrar sågs ovanligt ofta här denna vinter. En sparvuggla sågs vid vattentornet 20/1, spillkråka sågs både i januari och senare, duvhök sågs ofta, slog en kråka på Fågeldammens is 30/1. Ormvråk sågs ibland i vintertiden, en ny företeelse, det ser ut som om hen hänger efter duvhöken och tar vad han lämnar. Den 14-28/2 fanns 2 stjärtandhonor (bild) i Stora dammen. Den 20/2 och 24/2 flög en pilgrimsfalk förbi djurhagarna, en art förvånansvärt sällan sedd här trots sin närvaro i staden. 
Våren 

Den 2/3 kom den första sångsvanflocken förbi. Kattugglan sågs åter vid Lilla dammen 4/3. Gulsparv vid komposten 7/3 - en ovanlig markgäst här. Trädlärka kom i normal tid 10/3, följd av enstaka de närmaste veckorna. samma dag 12 råkor, 90 sångsvanar åt N, dagen därpå 190 ex. En krickhane sågs 10/3 i Hjortdammen.  Första sånglärkan 12/3. Mindre sångsvan 13/3 samma dag som 79 sångsvan passerade. Första 2 svartmes 14/3. Sidensvansar sågs då och då. Jorduggla flög N 22/3. Forsärla vid Stora dammen 24/3. 5 ormvråk 25/3. Den 26/3 drog en varfågel förbi Ljungkullen, förföljd av bofink. Sädesärlan 30/3. Smådoppingen kom 30/3. Skogssnäppa 15/4. Fiskgjuse 17/4. Nu strömmade också gransångarna in., Dubbeltrastar sågs på sträck hela mars. Ringtrast en dag 18/4 vid vanlig plats utanför Azaleadalen, en enda dag detta år, på långt håll därav fotot. Storspov hördes 23/4. Lövsångaren 22/4. Drillsnäppa 1-3 ex 28/4-21/5. törnsångare 3/5 Obsverget. 15/5 rörsångare och härmsångare, buskskvätta. Bivråk 21/5. Stenskvä 21/5 Vattentornet. 23/5 Hjorthagen. 

Rariteter

Blåhake 1/5 i snåret vid Lilla dammen. 3-4/5 göktyta Ödledammen. Sommargylling hördes några minuter morgonen 27/5 och lundsångare 29/5, den senare ny art för Slottsskogen, numro 181 om jag kommer mig för att rapportera de 11 hittills orapporterade av andra sedda.