måndag 11 mars 2013

Ödledammen


Ödledammen

ligger i de norra delarna av Slottsskogen, strax norr om Observatoriet. Sedan länge ett bekant mötesplats för parningsvilliga grodor, både vanlig groda och vattenödlor av den stora och lilla arten. Dammen ligger i en liten gryta mellan bergen nedanför Utsiktstornet, i de norra delarna av Slottsskogen. Den är ett populärt rundningsmärke för hundrastarna i närheten. Sällan kommer turister hit upp och många urgöteborgare vet inte att detta faktiskt är en del av Slottsskogen. Det betyder att Masthuggsborna har området lite för sig själva.

Sedan länge är Ödledammen en välkänd mötesplats för kärlekskranka grodor, både vanlig groda och vattenödlor av den stora och lilla arten. Vattenödlor är trots namnet inga ödlor, de är groddjur de också, men med svans. Kan kallas för salamandrar. Ska vi döpa om dammen till Groddammen? Tveksamt, svenska namn på djur är inte alltid systematiskt riktiga. Tornsvalan är ingen svala, talgoxen ingen oxe. Dammen har också andra namn, vittnande om stort intresse från närboende. Kikardammen, dammen nära Kikarn, inte så mycket använt nu förtiden. Observatoriedammen, dammen vid Observatoriet, det mer officiella namnet. Kattdammen, ett namn från den tiden då inte katter hade p-piller utan fick fler ungar än som kunde försörjas. Då kunde man enligt uppgift hitta säckar med döda katter.

Här finns alltså inga riktiga ödlor, däremot gott om grodor. Vanlig grodor kommer hit på våren i hundratal och parar sig, men här finns också den avlånga modellen med stjärt, vattenödlorna. Kallas också vattensalamandrar, två arter finns, större och mindre. Barn har i alla tider fascinerats av dammens små drakar. Hannarna kallades indianrännare efter sin vackra ryggkam. Att fånga dem har var en härlig sport, inte alldeles enkel, särskilt om man inte hade håv. Förr lär här också ha funnits blodiglar som den företagsamme fångade och sålde till apoteken. Vet inte om det stämmer, här finns en del andra iglar, bland annat stora svarta hästiglar, ofarliga för folk men små snäckor bör se upp..

Genom att dammen ligger i en gryta är det ofta lä även om det blåser lite. Ett utmärkt ställe att fånga vårens första solstrålar. De elva bänkarna runt omkring gör inte det hela sämre. I maj blommar slånbuskaget på östra stranden, häggarna på södra stranden följer med sin väldoft och sedan blommar rönn, oxel och hagtorn.

Dammen räcker normalt till för ett andpar, någon gång (senast 2012) har här varit två honor med ungar. Här uppe klarar sig ungarna bättre än nere i de andra dammarna; kråkor och trutar är inte så vanliga här. Ändå har det hänt att andmor sett sig tvungen att vandra ner till Lilla dammen med ungarna när vuxit till sig. Med lite tur kan man få se hur både vuxna änder lika väl som ungarna dyker och fångar yngel av vattenödlor. Också kråkor och skator kan fånga vattenödlor stående på strandkanten. Gråsparvar och pilfinkar fångar gärna de stora trollsländor som finns här, det gör de genom att ryttla.

Småfåglar rastar gärna i buskagen, också ovanliga fåglar som blåhake, gräshoppssångare och härmsångare har konstaterats. Att det är lugnt gör att insekterna kan flyga omkring, vilket lockar små fåglar. De flesta träde3n runt dammen bär bär som trastar gärna äter. Med långa mellanrum rensas dammen. När det gjordes 1989 lades en ny stenskoning runt dammen, årtalet syns i cementen i NV. Detta ägde rum vintern 2009/2010 och då röjdes också en god del av ruggen med flaskstarr som hade vuxit ut och fyllde halva dammen. För att komma åt med grävmaskin fälldes tyvärr flera stora häggar, värdefulla doft-och bärträd. Men starren är en viktig del av dammen och ökar den biologiska mångfalden; här har både gräsandungar och ett år också rörhöns kunnat gömma sina ungar. Vattenödlorna lägger sina ägg på starrens strån. Tack vare denna rugge är dammen den biologiskt rikaste dammen i Slottsskogen. Det vet många skolor som besöker dammen och samlar och studerar dess djurliv.

En översikt av dammens djur finns på www.naturstig.se  / Naturtips / Vattenkrypen
En översikt över träden runt dammen finns på www.naturstig.se Utflykter / Ödledammens träd