torsdag 15 december 2011

Tre dammar

Tog en vandring i vinterstormen mellan Slottsskogens tre dammar, alla med intressant biologisk potential. Stora dammen med för tillfället sex simfågelarter: 96 gräsander, ett par av vigg, hane av skedand som nu varit här snart två månader och blir mer och mer utfärgad, vuxen årsunge av knipa, en hona av storskrake samt kanadagåsfamiljen från Axlemossen med 5 ungar. Visar på att fågeldammarna i Slottsskogen med sina vingklippta stympade änder kan avskaffas, istället borde miljön göras så gynnsam att fler vilda fåglar kommer hit.

Lilla dammen med 9 glänsande svartvita hanar av storskrak och 3 honor, samt 42 gräsänder - ungefär dubbelt så många hanar som honor, så som det brukar vara. Avslutade med att besöka Ödledammen vid Observatoriet där inte en fågel sågs, men där det finns ett rikt liv nere i vattnet, nu i vinterdvala. Denna lilla damm är under stora delar av året rik på groddjur och små vattenkryp och i omgivningen trivs många fåglar. Men vad har hänt?
 
Här har Park och Naturförvaltningen gått hårt fram med röjsågar och rensat. De yviga buskagen är decimerade, några stora häggar är avverkade och ruggen av flaskstarr är nästan helt utraderad. Här fanns sångfåglar i mängd på våren, här fanns gott om insekter i snåren och runt sälgen, nu nerhuggen. På hösten åt samma sångfåglar upp sig inför flyttningen på alla bär - här växer hägg, hagtorn, slån, oxel... Allt detta leder till en ovanlig stor biologisk mångfald, det är tydligt att de ansvariga för Skogens skötsel inte vet detta. För visst vill väl parkförvaltningen också att det ska finnas många djur i Skogen, inte bara i djurhagarna?
 
Och ruggen med flaskstarr är ordentligt decimerad, det var utan tvekan den som häromåret fick rörhöna att här fostra 8 små och gräsanden 16 ungar! På starrstrån lägger vattenödlorna ägg och trollsländor kryper upp när de kläcks. Grodleken har aldrig varit så intensiv och månghövdad som på senare år. Denna lilla pöl är mycket viktigare för djurlivet i trakten än vad storleken antyder och borde behandlas varsamt. Bilder nedan från 16/8 och 14/11 2011. Visst, det handlar om olika årstider och det växer väl upp igen men det är inte utan att man blir lite besviken. Det heter ju Park- och naturförvaltning. Skogen är inte bara park utan även natur.

Det är dags att göra stora delar av Slottsskogen till naturreservat för att bevara detta stycke natur mitt i staden. Alingsås kommun gjorde sin klenod Nolhaga berg till reservat - då borde vi kunna göra det också. Ett naturreservat kräver också en genomtänkt skötselplan. Det verkar behövas här.